Modul Osnove 6.0

Aplikacije je dodatek k programski opremi BricsCAD. Namenjene je projektiranju 2D tehniških risb. Za uporabo zadostuje programska oprema BricsCAD Lite.

Poskusna licenca omogoča 30 testnih zagonov aplikacije.  Naročilo pošljite na naslov info@rscom.si

Glavne funkcije:

– Racionalizacije osnovnih BricsCAD-ovih ukazov
– Določitev poljubnih datotek za nastavitev ravnin in peres
– Izris standardnih in poljubnih formatov v modelu in papirju
– Izris poglednih oken v poljubnih merilihv papirju
– Dodatne možnosti izrisa točk
– Prilagojen izris tabel glede na prostor izrisa
– Dodatni tipi črt

– Vnos blokov ali točk po loku, krogu, črtovju, 3D črtovju, na poljubnih razdaljah
– Selekcioniranje objektov s posebnimi filtri
– Spremembe Z koordinat objektov
– Dodatne operacije z atributi in bloki
– Urejevanje tekstov

– Različne možnosti opisov objektov
– Kotiranje prilagojeno poljubnim merilom in prostoru izrisa
– Zaporedno in vzporedno kotiranje po loku ali krogu
– Dodatne možnosti izračunov razdalj, interpolacija,  izračuni s teksti, predizmere
– Izris detajlov
– Izris oznak za prereze, smeri ter padce
– Izris osi linearno, po loku, krogu ali črtovju
– Izris višinskih kot

Cenik:

1 Licenca = 400 EUR

Video prezentacije:

Za namestitev aplikacije si oglejte video Instalacija.

Kliki na spodnje videoposnetke Primer 1 do Primer 25 omogočajo prikaz izdelave preproste 2D tehniške risbe “korak po korak”, z uporabo skoraj vseh ukazov aplikacije:

Primer 1      Primer 2      Primer 3     Primer 4     Primer 5

Primer 6     Primer 7      Primer 8     Primer 9     Primer 10

Primer 11    Primer 12    Primer 13    Primer 14   Primer 15

Primer 16    Primer 17    Primer 18    Primer 19   Primer 20

Primer 21    Primer 22    Primer 23    Primer 24   Primer 25